Projecten

Geert vertelt. Tijdens mijn missie met B-fast heb ik kennisgemaakt met de noden van de Haïtiaanse bevolking. Op een paar minuten tijd hebben duizenden mensen hun woning, familieleden , hun werk, hun dromen en nog veel meer… verloren. Ik bezocht daar een kerk en schoolgemeenschap waarvan alles met de grond gelijk gemaakt was. De droefheid in de blik van Pastor Exantius sprak boekdelen en motiveerde me om deze gemeenschap een beetje steun te beloven alhoewel ik op dat ogenblik niet wist hoe dit zou gebeuren. Een benefietavond en enkele spreekbeurten brachten een aardige som op en een aanbod om zelf effectief te gaan helpen.

In september zijn Johny De Pelseneer en zijn vrouw Rita vertrokken met 10000 Amerikaanse dollar en de opdracht om de heropbouw van de school te starten. Op een braakliggend terrein werd van niets begonnen en samen met de Haïtianen werd hard gewerkt. In oktober ben ik hen gaan aflossen en was de structuur van de school reeds opgezet. Op het einde van mijn aanwezigheid werd er volop les gegeven in 12 lokalen en had ik de materialen voor de constructie van de kindergarden kunnen aankopen. De school heeft nu terug een gebouw maar er zijn nog andere zorgen:

  • De school Van Pastoor ernst heeft blijvend behoefte aan materiaal en financiële middelen om zijn voortbestaan te garanderen.
  • Marie Stinzie, die samen met mij werkzaam was in het veldhospitaal in Carrefour, richtte een tehuis voor gehandicapten op. Zij heeft eerste en vooral nood aan bijstand in het opstarten van een onderwijsinstelling voor de minderbegaafde jongeren. Daarnaast rekent ze ook op een tussenkomst bij het betalen van lonen van de begeleiders.
  • Wadson Ferneus stelde een plan op om de straatkinderen van Port-au-Prince een zinvolle toekomst te bieden.
  • De voetbalschool Ecole AST is continu gebrand om bijkomend trainingsmateriaal en kledij te ontvangen, zodat zij haar leerlingen een professionele begeleiding kan bieden en kan helpen ontsnappen uit de vicieuze cirkel van de armoede.

Daarnaast bieden we nog enkele kleinere bijdragen aan lokale schooltjes want op enkele scholen na zijn alle scholen privéscholen. Dit wil zeggen dat de kinderen inschrijvingsgeld en trimesterieel geld moeten betalen. Dit geld dient in hoofdzaak om het loon van de leerkrachten te financieren. Een leerkracht krijgt doorgaans een vergoeding van ongeveer 70€ per maand wat amper voldoende is om eten te kopen. Maar de school kan dit amper betalen want er zijn te weinig leerlingen die hun inschrijvingsgeld kunnen betalen. Een vicieuze cirkel .


Project Marie Stinzie

Project Marie Stinzie

In 2010 was Marie werkzaam als logistieke hulp in de apotheek in het veldhospitaal, waar ook B-fast actief was.

Op het thuisfront wordt Marie geconfronteerd met de gevolgen van de verschillende natuurrampen. Port-au-Prince telt veel weeskinderen. Marie ontfermt zich over hen en probeert samen met een invalide vriend opvang te regelen voor een 50-tal gehandicapte weeskinderen. Er worden plannen uitgewerkt voor een school met inclusief onderwijs. Marie beoogt de realisatie van workshops informatica, naaiwerk, koken en knutselen.


Voetbalschool Ecole AST

Voetbalschool Ecole AST

Aneas Romer, de verantwoordelijke van de voetbalschool Ecole AST werkte in het veldhospitaal van B-fast/Rode Kruis in 2010. De ambitie van Aneas Romer is jeugdvoetballers opleiden en de mogelijkheid bieden om zich te profileren op de internationale markt. Hiervoor participeert Ecole AST regelmatig in buitenlandse tornooien. Jongeren leggen zich toe op topsport en leren op die manier hun idealen na te streven. Op die manier proberen we ook te vermijden dat ze terugvallen op een leven op staat in grote armoede.

In 2012 ondersteunt Geert een ploeg van Ecole AST tijdens een tornooi in Barcelona. In het voorjaar van 2013 ontvangt Geert een Haïtiaanse jeugdploeg U14 in België. In December 2013 bezoekt Geert de voetbalschool voor bijkomende opleiding. De hulpvraag van Ecole AST omvat ondersteuning in opleiding, maar ook bijstand voor huisvesting. Het aanbieden van stages bij buitenlandse clubs is een pertinente vraag.


De school van Pastoor Ernst

De school van Pastoor Ernst

In maart 2010 ontmoet Geert Pastor Ernst wiens school verwoest werd tijdens de aardbeving. In september 2010 wordt dankzij de financiële bijdrage van Geert en het enthousiasme van Johny en Rita gestart met de heropbouw van de school. In december 2013 wordt de duurzaamheid van de school verzekerd door de huurkosten van de terreinen te vereffenen. Het volledige verhaal over de heropbouw van de school kun je lezen in het reisverslag van oktober 2010.


Project Espace Timoun

Project Espace Timoun

Tijdens de heropbouw van de school in 2010 maakte Geert kennis met de familie Ferneus. Wadson studeert voor sociaal assistent.

Wadson wil de straatkinderen van Carrefour gratis onderwijs aanbieden en in hun dagelijkse behoeften voorzien zodat deze kinderen zich kunnen integreren in de maatschappij. Hij start een project op in 2012. In december 2013 komt hij hulp vragen voor zijn project voor straatkinderen. Wadson studeert momenteel sociologie in Canada.

Meer details