31
jan
2019

Kom jij ook eten voor ons goede doel?

Op zaterdag 16 februari en zondag 17  februari kun je opnieuw ons goede doel steunen door gezellig te komen eten in de Sint-Antoniuskring te Borsbeke, waar we jullie culinair verwennen dankzij onze samenwerking met Xavier Wynendaele. Voor de veggie-liefhebbers onder jullie serveren we een alternatieve maaltijd klaargemaakt door MieVie uit Gent. 

Kaarten voor een volwassene kosten 16 euro. Kinderen tot 12 jaar kunnen eten aan 10 euro. Reserveren kan via vzwbenefiethaiti@gmail.com
30
dec
2018

Wie wint de Groene Pluim?

We voelen ons vereerd, want Groen Zottegem heeft ons genomineerd voor de Groen Pluim 2019. Uiteraard slepen we graag deze erkenning in de wacht, daarom hierbij nog even op een rijtje hoe wij, samen met onze lokale vertegenwoordigers bijdragen tot een duurzame, menselijke ontwikkeling van de wereld.  

Beëindig armoede - Moeilijk gegeven in één van de armste landen van de wereld maar hoe dan ook proberen we door onze projecten een 1000-tal kinderen en jongvolwassenen te bereiken en hun levensomstandigheden te verbeteren. Dit doen we door in te zetten op onderwijs en het ondernemerschap van onze lokale vertegenwoordigers aan te moedigen.

Beëindig honger, bereik voedselveiligheid, verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw - De keuken in de school van Pastoor Ernst is hier een mooi voorbeeld van. We kiezen bewust voor verse producten die de directeur aankoopt op de markt. Dit initiatief levert niet alleen een voedzame maaltijd voor de kinderen maar zorgt ook voor wekgelegenheid voor 2 kokkinnen.  

Verzeker een gezond leven en bevorder welzijn voor iedereen op elke leeftijd - Tijdens de vakantiekampen van Julie leren de kinderen over goede hygiëne. Er wordt ook seksuele opvoeding gegeven. Benefiet Haïti zorgt voor aankoop van tandpasta en tandenborstels. Binnenkort krijgen ook straatkinderen tijdens de sessies van de mobiele school allerhande informatie omtrent gezond leven.

Verzeker inclusief kwaliteitsonderwijs voor allen en bevorder levenslang leren - Het ontwikkelen van de talenten van de kinderen is één van de hoofddoelstellingen van Benefiet Haïti. Daarom investeren we op verschillende vlakken in onderwijs:

Eerst en vooral zorgen we via het ondersteunen van de voetbalschool AST. Op die manier moedigen we kinderen aan hun vrije tijd goed te besteden en dragen we bij tot lagere criminaliteit in de wijk Carrefour.

De school van Pastoor Ernst geven we onderwijs aan een 100-tal leerlingen. Van kleuterklas tot 15 jaar

Het project Marie Stinzie zet in op onderwijs voor meisjes en vrouwen. Aan de hand van opleidingen cosmetica, kookcursussen, naaicursussen, en ontwerplessen wint ze geld in om eten te kopen voor mindervalide kinderen.

Binnenkort starten we een nieuw project ism Streetwize-Mobile school Er komt een mobiele school in de straten van Carrefour zodat de straatkinderen hun talenten kunnen ontdekken en hun eigenwaarde kunnen opkrikken. 

Bereik gendergelijkheid en geef meer macht aan vrouwen en meisjes - Het project van Marie Stinzie voorziet in opleidingen (cosmetica, naaicursussen en couture) voor de vrouwen van het dorp zodat deze vrouwen meer onafhankelijk kunnen bestaan. Marie zorgt ook voor voorlichting bij vrouwen die het moeilijk hebben met gezinsplanning. 

Verzeker toegang tot water en sanitair voor iedereen - Bij verbouwingen hebben we aandacht voor toegankelijk sanitair voor de kinderen van onze projecten. Zo zorgde de directeur van de school van Belfort vorig jaar voor de installatie van nieuwe toiletten.

Revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling - Als lid van verschillende organisaties moedigen we internationale samenwerking aan. In België maken we deel uit van de Vierde Pijler, we werken samen met het Vlaams Haïti Verbond en gaan spreken bij verschillende serviceclubs. Als lid van Soroptimist International hebben we een wereldwijde samenwerking met clubs die zich inzetten voor kinderen en vrouwen. 

Overtuigd? Breng dan je stem uit op volgende link1
okt
2018

Nieuwe uniformen in de school

Sinds begin dit schooljaar hebben de leerlingen van onze lagere school nieuwe uniformen gekregen. Het klassieke donker-en lichtblauw heeft plaats gemaakt roze met ruitjes. De aanvang van de lesdag krijgt op die manier een totaal nieuw beeld. De kinderen zijn alvast enthousiast over deze vernieuwing. 

17
sep
2018

Er was eens een MUG-wagen

Vorig jaar kregen we een waardevolle schenking van AZ Sint-Elisabeth Zottegem: een afgeschreven Mobiele Urgentie Groep of MUG-wagen en een ziekenwagen voor gebruik bij onze projecten. Een zeer nuttige gift, want de MUG-wagen zal ingezet worden voor het vervoeren van spelers en materiaal van de voetbalschool AST. Het was een heuse opdracht om alles netjes ter plaatse te krijgen, maar het is ons gelukt, althans toch voor de MUG-wagen. 

We hebben er heel wat uit geleerd, vooral wat betreft het overzees verschepen. Maar ook anderen hebben er veel educatieve momenten aan beleefd bij dit project. Want ook leerlingen van meerdere leerjaren van de afdeling Carrosserie van het PTI Zottegem hebben meegewerkt. Zo heeft de ene klas de demontage en de voorbereiding op zich genomen, het eindjaar heeft zich ingezet voor het spuitwerk. Met trots hebben we de wagen eind vorig jaar geshowd op onze stand op de kerstmarkt in Zottegem. 

In juli kon de wagen eindelijk verscheept worden naar Port-au-Prince. Dankzij de inzet en vooral het geduld van onze contactpersonen ter plaatse zijn we er vorige week in geslaagd om de wagen in de voetbalschool in gebruik te nemen. 

De ziekenwagen is een ander verhaal. Gezien deze te groot is om tegen een betaalbare prijs te verschepen zoeken we momenteel naar alternatieven om de gift alsnog zo efficiënt mogelijk in te zetten. Wordt vervolgd.


1
sep
2018

De warmste zomer

Het is een mooie zomer geweest. We mochten het schooljaar afsluiten op de proclamatie van OLVC Bevegem en daar een cheque van 2000 euro in ontvangst nemen, om de opstart van de mobiele school mee te financieren. Dankjewel quizzers! Het team achter de mobiele school is ondertussen naarstig bezig met de vertaalwerken. Binnen enkele weken wordt gestart met de productie van de eerst panelen. Spannend!

Begin augustus hebben de ‘oude zakken’ van Sint-Kornelis-Horebeke de handen uit de mouwen gestoken voor 5 goede doelen. Benefiet Haïti was er één van. Dankzij hun steun kunnen volgend schooljaar 3 leerlingen een jaar lang school lopen in de school van pastoor Ernst. Dankjewel voor de voorzet Kelly!

Tijdens de zomervakantie hebben we ook de MUG-wagen verscheept naar Port-au-Prince. Deze wagen zal eerstdaags door onze vrienden van voetbalschool AST in gebruik genomen worden. 

Julie Ferneus heeft met glans een zomerkamp georganiseerd voor een 50-tal jongeren. Uitgebreid beeldmateriaal is te vinden op onze facebookpagina. 

En ook nog: deze zomer hebben we bezoek gehad van de belastingcontroleur in verband met onze vraag tot het uitschrijven van fiscale attesten. We kijken uit naar hun schrijven. Duim samen met ons.

Momenteel zetten we alles in gereedheid om jullie de komende maanden te kunnen ontmoeten op één van de vele feestelijke aangelegenheden dit najaar. Tot binnenkort!


7
apr
2018

Het einde van de missie geeft nieuwe energie

Zoals verwacht was het een drukke week met alweer unieke ervaringen. Het bezoek aan de school van Esperanta  , de weg naar de school in het gebergte op flanken , de gesprekken met de directrice en de leerkrachten was een van deze unieke ervaringen. In een lokaal amper geschikt voor 50 personen ontvangen ze 300 leerlingen, voornamelijk weeskinderen . De jonge leerkrachten ontvangen geen salaris en de directrice werkt gratis . Toen een oude man me geld vroeg zei ik hem dat ik niet bij had, toen hij de directrice aansprak gaf ze de man een kleine som, met de woorden “ zolang ik iets kan geven heb ik nog meer dan die man die me dat vraagt…. “

Het is voor deze kinderen dat voetbalschool AST binnenkort een zomerkamp organiseert, zo goed als gratis. De solidariteit onder deze mensen is groot , of toch niet …  We kochten voor 7000 dollar eten voor 5 verschillende doelen , het werd eerlijk verdeeld volgens de gemaakte afspraken maar eenmaal geleverd  moet éénieder wel zijn eigen materiaal opbergen en helpen ze elkaar niet..

De problemen die we hadden met geldafhaling en betaalautomaten, waren meer aanwezig dan vorige missies zodat je steeds ongerust moet zijn of  je iets kunt betalen. Gelukkig hadden we wat cash mee..

De implementatie van de mobiele school vergde ook deze week een aantal voorbereidende vergaderingen , het enthousiasme waarmee deze mensen dit project tegemoet zien is ongelooflijk groot.  

Het voor de 14de keer weer samen zijn met deze Haitiaanse vrienden schept een mooie band van samenwerking waarbij we als team steeds constructiever kunnen samenwerken  en we straks met een gerust hart Haiti kunnen verlaten. Vol nieuwe energie om fondsen te verzamelen om de educatie van deze kinderen te kunnen blijven ondersteunen.

Geert

5
apr
2018

Modeshow bij Marie Stinzie

Marie organiseert opleidingen voor volwassenen. Met de opbrengst verleent ze opvang aan een 50-tal mindervalide kinderen. Benefiet Haiti steunt haar met de huur van de gebouwen en de aankoop van benodigdheden voor de ateliers couture, cosmetica, cuisine etc. We kopen naaimachines, make-up, kookbenodigdheden en investeren in tafels en stoelen, boeken en computers. Eerder hebben we ook alle nutsvoorzieningen in het gebouw voorzien. Soroptimist Zottegem Zuid-Oost Vlaanderen staat ons hierin jaarlijks bij met 1500 euro.

Als blijk van waardering voor onze steun worden we uitgenodigd voor het defilé. Het is een gezellige bijeenkomst van (oud-)studenten en enkele leerkrachten. De leerlingen doorstaan de hitte en showen de creaties alsof ze op de catwalk in Parijs staan. De resultaten van de ateliers cosmetica zijn prachtig. Geert heeft de eer om de diploma’s uit te reiken. Naast felicitaties voor de meisjes, zijn er ook pluimen voor enkele jongens die een opleiding zoals loodgieterij en vloerder gevolgd hebben. Na afloop worden we getrakteerd op enkele hapjes gemaakt door de leerlingen van het kookatelier.

Marie haar instituut draait goed. Door haar inzet van de voorbije jaren (dit is het vijfde jaar dat Marie actief is) merken we dat haar open houding ten opzichte van mindervaliden goed gekend is in de regio. Vaak worden diegene met een beperking verstoten door hun omgeving. Maar doordat Marie deze kinderen met open armen ontvangt, durven ook volwassen mindervaliden de stap te zetten om een opleiding te volgen. Zo is er één van de gediplomeerde vloerders die een arm mist. De secretaresse van het instituut wacht op een beenprothese.

We zijn fier op Marie en wat we samen met haar kunnen realiseren.

Foto’s van het definé vind je op Facebook


4
apr
2018

Voetbalschool AST: meer dan voetbal

Vandaag gaan we samen met enkele mensen van voetbalschool AST een kijkje nemen in een school voor weeskinderen. Na de grote aardbeving zijn heel wat kinderen uit Carrefour hun ouders verloren en de familie is vaak niet in capabel om hun op te vangen. Vele van die kinderen leven nu op de straat. Enkele volgen les in de school waar we straks op bezoek gaan. Voetbalschool AST wil deze kinderen tijdens de zomermaanden van de straat houden door voor hun een voetbalstage te organiseren. Concreet houdt dit in dat een 20-tal kinderen gedurende een week kost en inwoon krijgen bij de voetbalschool, zo ook krijgen ze meerdere trainingen per dag. Het kamp kan zowel voor jongens als voor meisjes.

Aan de hand van het plaatsbezoek van vandaag zal er een projectplan opgesteld worden zodat we een duidelijk zicht krijgen op de extra middelen die AST nodig heeft om de stage te realiseren. Op die manier hebben we een basis om een budget op te stellen zodat we de nodige fondsen kunnen voorzien.

Dit zomerkamp is al verschillende keren ter sprake gekomen deze week. De coaches van AST zijn er steevast van overtuigd dat hun mogelijkheden verder reiken dan voetbal. Ze houden eraan om de kinderen niet allen geregeld te evalueren en bij te sturen op sportief gebied, maar ook op vlak van de levensomstandigheden van de kinderen probeert AST het niveau net iets hoger te brengen. Een moeilijke opdracht, maar door het enthousiasme en de vrijwillige inzet van heel wat coaches en andere betrokkenen slagen ze er wonderwel in om elk jaar opnieuw een groot aantal kinderen een doel te geven en op die manier van de straat te houden.

Foto’s van het plaats bezoek kan u binnenkort zien op de facebookpagina.


3
apr
2018

Ontmoeting met de petekinderen

De ontmoetingen met de petekinderen verlopen vlot. Ondertussen kennen ze onze naam en zijn ze iets minder verlegen. Sommigen vragen zelfs naar madame Lies die vorig jaar met ons mee reisde.

De school lijkt te floreren dankzij onze inspanningen. Er zijn plafoneringswerken uitgevoerd en er is geïnvesteerd in sanitair voor de leerkrachten. Er is zelfs werk gemaakt van een uniform voor de medewerkers van de school.

De keuken draait op volle toeren. Het doet deugd om de maïspap te zien pruttelen in de grote ketels en later op de dag de kinderen te zien smullen van de warme maaltijd. De kokkinnen snijden al de groenten voor de rijstmaaltijd van morgen. Elke dag om 10 uur krijgen de kinderen eten, 3x per week een rijstmaaltijd en 2x een maismaaltijd. De kokkinnen hebben hun handen vol met koken en afwassen. Op die manier voorzien we niet alleen in voedsel maar geven we ook nog eens 2 mensen een volwaardige job.  

De ontmoeting met de petekinderen is kort. We stellen wat algemene vraagjes over hun ervaring op school en geven de briefjes of kleine geschenkjes van de peetouders. We maken heel wat foto’s om bij thuiskomst aan de peetouders te bezorgen.

60 petekinderen lopen er ondertussen school. 38 zijn gefinancierd door een peetouderschap. Heel wat van de gefinancierde kinderen komen van ons project voor straatkinderen, Espace Timoun. Vaak zijn dit leerlingen met beperkingen en weinig ondersteuning thuis. Geen gemakkelijke opdracht, maar de verscheidenheid lijkt aanvaard onder de leerlingen. We merken dat directeur Belfort ook wat betreft het lerarenkorps de nodige versterking heeft voorzien om deze zorgkinderen de juiste begeleiding te geven.

We beseffen eens te meer dat een goede opvolging van onze projecten noodzakelijk is om het welslagen te blijven garanderen. Onze Haïtiaans projectleiders, waaronder de directeur, zijn een belangrijke schakel in deze realisatie. We houden tijdens het jaar contact via Facebook of via mail en kunnen op die manier een bestendige werking garanderen. Maar eens te meer blijkt deze week dat je tijdens een gesprek rond de tafel veel meer kan bereiken.


2
apr
2018

Op bezoek bij de geamputeerde vrouwen

Het heeft veel geregend vorige nacht waardoor de temperatuur ineens veel hoger aanvoelt en het werk ietsje minder vlot. Maar de tijd om hierbij stil te staan hebben we niet. Onze dagen zijn geteld en het programma is strak. We blijven doorgaan.

Het bezoek aan HHH, het revalidatiecentrum voor geamputeerde vrouwen gisteren was bijzonder vruchtbaar. Het was enerzijds bijzonder leerrijk om het revalidatieprogramma in detail te kunnen volgen, anderzijds ook bijzonder emotioneel om de vrouwen te ontmoeten en op die manier heel dicht bij de verwezenlijking van dit omvangrijk project te staan.

Met de middelen die we verwierven dankzij de steun van Soroptimisten in Eupen en het Land van Waas, alsook een mooie bijdrage die we konden bekomen bij de provincie Oost-Vlaanderen, krijgen maar liefst 8 Haïtiaanse vrouwen samen 10 protheses. Daarenboven wordt er gezorgd voor een aangepast revalidatieprogramma en gekeken naar mogelijkheden om zich terug te integreren in het dagelijks leven. Geen gemakkelijke opdracht als je weet dat de meeste vrouwen al bijna 8 jaar geïsoleerd thuis zitten. De vreugde was op hun gezicht te lezen maar er was toch ook een onzekerheid merkbaar naar de toekomst.

Het bezoek was tevens een gelegenheid om de vriendinnen van de lokale club Soroptimisten nog eens te ontmoeten. Doorheen de jaren is het een gewoonte geworden om tijdens ons verblijf even langs te lopen over onze vooruitgang te vertellen.

Bij thuiskomst rest ons nog wat tijd om de ontmoeting met de petekinderen voor te bereiden. Dankzij onze goede voorzienigheid wat betreft computers en internet, kunnen we naar behoren werken, wat maakt dat er ook heel wat tijd vrij is om met onze gasten te praten. En dat zijn er ondertussen al heel wat. De voorbije dagen kregen we al Julie en Marie over de vloer alsook Tcheckov Amedee, de veel belovende voetballer. Maar over die bezoekjes de komende dagen meer.

123456...8>>>